Våra tjänster

Co2/PPM-mätning

Ett rum med många personer och dålig ventilation kan medföra höga koldioxidhalter som i sin tur kan bidra till trötthet och huvudvärk. Är gränsvärdet för högt bör detta åtgärdas.

Ljudmätning

Vi utför ljudmätningar och åtgärdar problemet om ljudet överstiger det tillåtna kravet.

Injustering

Vi har mätinstrumenten och kunskapen för att få en så effektiv energiförbrukning och inomhusklimat som möjligt från ditt luftbehandlingsaggregat.

Läckageprov/Provtryckning

Vi utför läckageprov för att säkerställa/åtgärda att gränsvärdena inom dem olika täthetsklasserna inte överstiger normerna.

Om oss

Rödje Ventilation AB utför all slags ventilationmontage.


LÄS MER

Våra tjänster

Vi projekterar, installerar samt svarar för drift och underhåll.


LÄS MER

Nyheter

Kyrkans storbygge på gång i Hagalund Enköping.


LÄS MER